Familiaris o.z. ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby

ponúka sociálnu službu - opatrovateľskú

 

Pomoc  seniorom:

  • poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. (...) o sociálnych službách;
  • domáce práce (bežné upratovanie, varenie, žehlenie, pranie, nákupy,...);
  • príprava a podávanie jedál;
  • pomoc pri telesnej hygiene;
  • pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní;
  • sprievod k lekárovi a podávanie liekov podľa pokynov lekára;
  • základné sociálne poradenstvo;
  • poskytovanie pomoci  pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Opatrovateľské činnosti vykonávajú opatrovateľky, ktoré absolvovali vzdelanie  a získali  prax v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách(...).

Služby poskytujeme na základe vopred uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a rozsahu poskytovanej starostlivosti.

Služby neprepláca zdravotná poisťovňa ani sociálna poisťovňa!

 

Navštívte nás v kancelárii vo Svite  na Ul. SNP 145/9 vedľa Billy (nad bankomatom Slov. sporit) v  pondelok  až  piatok od 08:00 do 16:00 hod., alebo zanechajte odkaz na tel. čísle  0948/619739 Ing. Mária Čajková  e-mail: maria.cajkova@familiaris.sk

 

Číslo zápisu v Registri sociálnych služieb PSK: 215/2

 

 

 

 

 


Novinky

18.04.2017 18:00

Nové voľné miesta pre prijímateľov (klientov) opatrovateľskej služby

Oznamujeme, že od 24.04.2017 máme k dispozícii 2 voľné miesta pre prijímateľov (klientov) opatrovateľskej služby v trvaní 8 hod. denne okrem sobôt a nedelí. Cena za 1 klientohodinu je 1,60/ hodinu. Službu poskytujeme v meste Poprad, Vysoké Tatry, Svit a v okolitých obciach.      

—————

07.11.2016 19:59

Oznam o úprave klientohodiny od roka 2017

V súvislosti s Nariadením vlády o zvyšovaní minimálnej mzde, upozorňujeme prijímateľov sociálnej služby opatrovateľskej, že od 01.01.2017 budeme upravovať cenu za klientohodinu služby. Viac informácií sa dozviete písomnou formou - dodatkom k zmluve, ktorý pripravujeme na rozoslanie.

—————

01.08.2016 22:39

Oznam o prijímaní nových žiadostí o opatrovateľskú službu/ pracovné miesto opatrovateľ/ka.

V súvislosti so schválením dotácie pre nové pracovné miesta opatrovateliek prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR,  Vám oznamujeme, že odo dňa  01.08.2016 prijímame nové žiadosti klientov/ prijímateľov o opatrovateľskú službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych...

—————

29.12.2014 23:57

Oznam o financovaní opatrovateľskej služby

Milí priatelia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že na mesiac január 2015 sme nedostali požadovanú finančnú dotáciu na výkon opatrovateľskej služby z eurofondov, preto nových prijímateľov opatrovateľskej služby môžeme uspokojiť len za sumu ekonomických oprávnených nákladov v zmysle § 72 zákona...

—————

22.07.2014 15:14

Ako na to?

Postup krokov pri poskytovaní opatrovateľskej služby: Vytlačte a vypíšte si žiadosť o posúdení odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľskú  kliknite v časti Tlačivá a žiadosti (máme len pre mesto Poprad a Svit), ostatných si musíte nájsť na webe. Vytlačte a vypíšte si žiadosť "Výber...

—————