Opatrovateľská služba (ne)pokračovanie...

28.04.2018 07:58

Opatrovateľská služba pokračuje v mestách Svit, Poprad a Vysoké Tatry a od 01.05.2018 bude aj upravená cena v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a to primerane k finančnému príspevku od miest. 

Obce Spišská Teplica, Batizovce, Gerlachov, Veľký Slavkov, Veľká Lomnica a mesto Kežmarok nás nepožiadali o poskytovanie sociálnej služby a teda nemajú povinnosť nám finančne prispieť (pozri § 75 zákona o soc.službách). Odporúčame občanom žiadajúcich o opatrovateľskú službu, aby sa so žiadosťou obracali priamo na starostov uvedených obcí. Obec má povinnosť zo zákona poskytovať alebo zabezpečovať sociálnu službu - opatrovateľskú, ide o tzv. obligatórnu povinnosť miest a obcí. Každá obec dostáva na svojho občana - seniora - podielové dane zo štátu, ktoré môže použiť  aj na opatrovateľskú službu.

—————

Späť