Oznam o financovaní opatrovateľskej služby

29.12.2014 23:57

Milí priatelia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že na mesiac január 2015 sme nedostali požadovanú finančnú dotáciu na výkon opatrovateľskej služby z eurofondov, preto nových prijímateľov opatrovateľskej služby môžeme uspokojiť len za sumu ekonomických oprávnených nákladov v zmysle § 72 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Suma ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie služby pri 40 hod. pracovnom týždni pondelok - piatok je 644 EUR/ mesiac.

—————

Späť