Oznam o úprave klientohodiny od roka 2018

13.11.2017 19:59

V súvislosti s Nariadením vlády SR o zvyšovaní minimálnej mzdy, upozorňujeme prijímateľov sociálnej služby - opatrovateľskej, že od 01.01.2018 budeme upravovať cenu za klientohodinu na sumu 2,00 EUR/ hodinu. Viac informácií sa dozviete písomnou formou - dodatkom k zmluve, ktorý pripravujeme na rozoslanie.

—————

Späť