Ing. Mária Čajková

Personálna manažérka

Tel: 0948/ 619 739

e-mail: maria.cajkova@familiaris.sk