Ako na to?

22.07.2014 15:14

Postup krokov pri poskytovaní opatrovateľskej služby:

  1. Vytlačte a vypíšte si žiadosť o posúdení odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľskú  kliknite v časti Tlačivá a žiadosti (máme len pre mesto Poprad a Svit), ostatných si musíte nájsť na webe.
  2. Vytlačte a vypíšte si žiadosť "Výber poskytovateľa"
  3. Oba dokumenty žiadosť o posúdení odkázanosti, vrátane povinných príloh aj výber poskytovateľa  zaneste na odd. sociálne svojho mesta, alebo obce, resp. starostovi obce.
  4. Až po vydaní  právoplatného rozhodnutia (červená pečiatka na prvej strane) o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby môžeme začať poskytovať službu.
  5. Ak nemôžete dovtedy čakať a potrebujete pomoc ihneď, kontaktujte nás na čísle 0905 742400

 

—————

Späť