Cenník poskytovaných služieb                     platný od 1.marca 2019

Poskytovanie opatrovateľskej služby vrátane všetkých úkonov (Príl.č. 4) v zmysle § 41  zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (...) je spoplatňované sumou nasledovne:

pre občanov mesta Vysoké Tatry: 

1,00 EUR/ hodinu služby 

pre občanov mesta:

Svit, Poprad, Kežmarok, Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Štôla, Lučivná, Šuňava, Štrba, Tatranská Štrba, Veľký Slavkov, Spišská Teplica

2,60 EUR /hodinu služby 

 

 "Ak prijímateľ soc. služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za soc. službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba (najbližší príbuzní a pod.)"§ 73  ods. 9 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (...)."

Ak je klient samoplatca alebo nemá  vydané rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu alebo my nemáme dotácie zo strany štátu, mesta alebo obce, je suma stanovená v zmysle ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5  zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (...) čo predstavuje sumu 7,18 EUR/ hod. a príplatky za zmennosť, soboty a nedele v zmysle zákona č. 63/2018 Zákonník práce,  za hodinu služby a to takto: 

Klient samoplatca:

      Pracovné dni:            7,18€/1hod.
      Sobota:                      8,63€/1hod.
      Nedeľa, sviatok:      10,17€/1hod.

 

 Z uvedených súm  vraciame takmer polovicu späť do štátneho rozpočtu v podobe daní a odvodov!

 

 


Fotogaléria

Táto fotogaléria je prázdna.


Fotogaléria

/album/fotogaleria-cennik/soltisova-profil-jpg/

—————