Náš tím

PhDr. František Drozd, PhD.

PhDr. František Drozd, PhD.

Riaditeľ sociálnych služieb:

Telefón: +421 905 742 400

Email: frantisek.drozd@familiaris.sk

drozd.f@gmail.com

—————

Ing. Mária Čajková

Personálna manažérka

Tel: 0948/ 619 739

e-mail: maria.cajkova@familiaris.sk

—————

Jana Šoltisová

Jana Šoltisová

Členka Rady združenia

Telefón: 0948/129 911

Email: jana.soltisova@familiaris.sk

—————