Pomoc, podpora a sprevádzanie seniorov

Opatrovateľská služba v meste Svit, je poskytovaná  prostredníctvom verejného poskytovateľa sociálnych  služieb, ktorým je mestom Svit a čiastočne neverejným poskytovateľom  Spišskou katolíckou charitou a našim občianskym združením Familiaris. Na základe štatistického zisťovania posledného cenzu 2011 je počet občanov v meste Svit 7571 a  vo veku viac ako 65 rokov sa nachádza takmer 2100 obyvateľov mesta. Spádovou oblasťou sú mestá Poprad, Svit, Kežmarok,Vysoké Tatry a obce Gerlachov, Batizovce, Štôla, Mengusovce, Lučivná, Šuňava, Štrba, Tatranská Štrba,Spišská Teplica a Veľký Slavkov a aj pre občanov z uvedených obcí ponúkame opatrovateľskú službu v domácnosti.Opatrovateľská  služba, ktorú poskytujú mesta a obce pod Tatrami momentálne nepokrýva požiadavky občanov, preto sa domnievame, že ako alternatívny  poskytovateľ terénnej opatrovateľskej služby môže byť nápomocnou práve poskytovanie  opatrovateľskej služby - terénnej od neverejného poskytovateľa občianskeho združenia Familiaris.

Klientom poskytneme prepravnú službu prostredníctvom zazmluvneného prepravcu, sprostredkujeme upratovaciu službu na väčšie upratovacie aktivity v byte klienta, prípravu stravy a pod.
Naše opatrovateľky budú  pri práci s klientom uplatňovať holistický prístup, budú povinne absolvovať psychosociálne aktivity (výcviky, supervízie a pod.) a to všetko s cieľom skvalitniť a spríjemniť život klienta v jeho rodinnom prostredí. V spolupráci so samosprávou chceme participovať na zvyšovaní dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok na Národnom projekte MPSVaSR.
V rámci holistického prístupu chceme klientom podľa želania sprostredkovať základné zdravotnícke ošetrenie, pomoc, podporu  a sprevádzanie klienta.
  

Krátkodobá starostlivosť o deti:            

Najmä počas prázdnin, nepredvídateľných situácií v rodine, počas vybavovania úradných záležitostí, návštevy lekára alebo jednoducho pohodlne a bez stresu ísť na rodinný nákup  sa o vaše dieťa postaráme počas vašej neprítomnosti.

Ponúkame podávanie jedla, ukladanie detí na spánok, prechádzky a pobyt na detskom ihrisku, doučovanie neprospievajúcich detí , sprevádzanie na záujmové krúžky a tréningy, opatrovanie často chorého dieťaťa, podávanie liekov, bežné upratovanie detskej izby, bežné upratovanie kuchyne,drobné nákupy a iné činnosti na základe zmluvnej dohody.

Táto služba sa neposkytuje v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. a zabezpečujeme ju prostredníctvom Socialis spol. s r.o. www. socialis.sk

 

 

 

       

                                                                                                                                      
 

 

 

 

 


História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.


Naši užívatelia

Seniori a deti a všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sa cítia osamotení, zdravotne znevýhodnení ...