Novinky

09.07.2018 14:41

Pokračovanie projektu Podpora opatrovateľskej služby na obdobie 26 mesiacov

Projekt podpora opatrovateľskej služby bude pokračovať poschválení podania žiadosti, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa v ktorom ZMluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Čo súvisí s dátumom vypracovania projektu a jeho podaním najskôr však 15 dní pred termínom...

—————

28.04.2018 07:58

Opatrovateľská služba (ne)pokračovanie...

Opatrovateľská služba pokračuje v mestách Svit, Poprad a Vysoké Tatry a od 01.05.2018 bude aj upravená cena v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a to primerane k finančnému príspevku od miest.  Obce Spišská Teplica, Batizovce, Gerlachov, Veľký Slavkov, Veľká Lomnica...

—————

27.01.2018 16:56

Ako ďalej v pokračovaní projektu opatrovateľskej služby?

Milí priatelia! Aj vo vašom mene sme sa obrátili so žiadosťou o odpoveď v pokračovaní projektu opatrovateľskej služby na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Celé znenie listu nájdete tu: List MPSVR opatrov.doc (61 kB)  

—————

13.11.2017 19:59

Oznam o úprave klientohodiny od roka 2018

V súvislosti s Nariadením vlády SR o zvyšovaní minimálnej mzdy, upozorňujeme prijímateľov sociálnej služby - opatrovateľskej, že od 01.01.2018 budeme upravovať cenu za klientohodinu na sumu 2,00 EUR/ hodinu. Viac informácií sa dozviete písomnou formou - dodatkom k zmluve, ktorý pripravujeme na...

—————

13.11.2017 18:00

Nové voľné miesta pre prijímateľov (klientov) opatrovateľskej služby

Oznamujeme, že ihneď máme k dispozícii 2 voľné miesta pre prijímateľov (klientov) opatrovateľskej služby v trvaní 8 hod. denne okrem sobôt a nedelí. Cena za 1 klientohodinu je 1,60/ hodinu. Službu poskytujeme v meste Poprad, Vysoké Tatry, Svit a v okolitých obciach.      

—————

12.11.2017 19:35

Zmena vo financovaní opatrovateľskej služby od 01.05.2018

Milí prijímatelia sociálnej služby - opatrovateľskej,  dňa 30.4.2018 končí zmluvné poskytovanie opatrovateľskej služby medzi prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby,  cez projekt Implementačnej agentúry MPSVR SR. K 1.5.2018. Naša organizácie je i naďalej schopná Vám poskytovať...

—————

01.08.2016 22:39

Oznam o prijímaní nových žiadostí o opatrovateľskú službu/ pracovné miesto opatrovateľ/ka.

V súvislosti so schválením dotácie pre nové pracovné miesta opatrovateliek prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR,  Vám oznamujeme, že odo dňa  01.08.2016 prijímame nové žiadosti klientov/ prijímateľov o opatrovateľskú službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych...

—————

29.12.2014 23:57

Oznam o financovaní opatrovateľskej služby

Milí priatelia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že na mesiac január 2015 sme nedostali požadovanú finančnú dotáciu na výkon opatrovateľskej služby z eurofondov, preto nových prijímateľov opatrovateľskej služby môžeme uspokojiť len za sumu ekonomických oprávnených nákladov v zmysle § 72 zákona...

—————

22.07.2014 15:14

Ako na to?

Postup krokov pri poskytovaní opatrovateľskej služby: Vytlačte a vypíšte si žiadosť o posúdení odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľskú  kliknite v časti Tlačivá a žiadosti (máme len pre mesto Poprad a Svit), ostatných si musíte nájsť na webe. Vytlačte a vypíšte si žiadosť "Výber...

—————