PhDr. František Drozd, PhD.

PhDr. František Drozd, PhD.

Riaditeľ sociálnych služieb:

Telefón: +421 905 742 400

Email: frantisek.drozd@familiaris.sk

drozd.f@gmail.com