Familiaris 

 neverejný poskytovateľ sociálnej služby,

opatrovateľská služba "OPATERA"

Pomoc  seniorom:

  • poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. (...) o sociálnych službách;
  • domáce práce (bežné upratovanie, varenie, žehlenie, pranie, nákupy,...);
  • príprava a podávanie jedál;
  • pomoc pri telesnej hygiene;
  • pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní;
  • sprievod k lekárovi a podávanie liekov podľa pokynov lekára;
  • základné sociálne poradenstvo;
  • poskytovanie pomoci  pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Opatrovateľské činnosti vykonávajú opatrovateľky, ktoré absolvovali vzdelanie  a získali  prax v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách(...).

Služby poskytujeme na základe vopred uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a rozsahu poskytovanej starostlivosti.

Služby neprepláca zdravotná poisťovňa ani sociálna poisťovňa!

Opatrovateľskú službu v teréne poskytujeme  v pracovné dni pondelok až piatok väčšinou 8 hodín nepretržite!

Soboty, nedele a sviatky vieme poskytnúť službu v zmysle cenníka!

Navštívte nás v kancelárii vo Svite  na Ul. SNP 145/9 vedľa Billy (nad bankomatom Slov. sporit) v  pondelok  až  piatok od 10:00 do 16:00 hod., alebo zanechajte odkaz na tel. čísle  0948/619739 Ing. Mária Čajková  e-mail: maria.cajkova@familiaris.sk

 

Číslo zápisu v Registri sociálnych služieb PSK: 215/2

 

 

 

 

 


Novinky

22.07.2014 15:14

Ako na to?

Postup krokov pri poskytovaní opatrovateľskej služby: Vytlačte a vypíšte si žiadosť o posúdení odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľskú  kliknite v časti Tlačivá a žiadosti (máme len pre mesto Poprad a Svit), ostatných si musíte nájsť na webe. Vytlačte a vypíšte si žiadosť "Výber...

—————